109K363 No'lu Proje


109K363 No'lu "Pers Satraplık Merkezi Daskyleion'da Anadolu Pers Kültürü'nün Yönetimsel ve Dinsel Yapılarının Çevreleriyle İlişkilerinin Araştırılması" Projesi (Doç. Dr. Kaan İREN)

“Pers Satraplık Merkezi Daskyleion'da Anadolu Pers Kültürü'nün Yönetimsel ve Dinsel Yapılarının Çevreleriyle İlişkilerinin Araştırılması” başlıklı projemiz kapsamında 2010-2012 yılları arasında gerçekleştirilen Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eski Çağ Tarihi ve Dilleri, Jeoloji, Jeofizik Mühendisliği, Haritacılık alanlarında yürütülen “çok disiplinli” bir çalışmanın sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmiştir.

Özellikle Anadolu’nun Pers Akhaemenid Hanedanlığının hâkimiyeti altında olduğu MÖ 546-334 yılları arasındaki süreç Daskyleion İlk Çağ Kentinin ana karakterini oluşturmaktadır. Söz konusu dönem yerleşimi ve yapılaşması ile ilgili önemli sorunların çözülmesi hedeflenmiştir. Bu sorunlara yaklaşırken sadece arkeolojik kazılar ile yetinilmemiş, yerleşimin karakterini anlayabilmek amacıyla Hisar Tepe ve çevre bölgenin jeomorfolojik gelişimi, jeofizik ölçümler, bölge ile ilgili topografik harita yapımı ve grid aplikasyonu çalışmaları, , İlk Çağ yazınında Daskyleion’un izlerinin bulunması ve epigrafik çalışmalar, hakkında bilgi sahibi olunan yapıların 3 boyutlu mimari modelleme çalışmaları da yürütülmüştür.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra Daskyleion Kazısı için özel bir veri tabanı tasarlanmış ve kullanılmaya başlamıştır. Bu veri tabanı sayesinde ilk kazılardan itibaren ele geçen her buluntu ve elde edilen her veri düzenli ve kolay ulaşılabilir bir şekilde kayıt ve güvence altına alınmıştır. 

Akademik Personel
İdari Personel
İletişim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi- Arkeoloji Bölümü

48000 Kötekli/MUGLA

Tel: 0 252 211 14 06 - 

Faks: 0 252 211 31 21

E-Posta: arkeoloji@gmail.com

Bölüm Sekreteri: Nuray GİDER

Tel: 0 252 211 14 06 

E-Posta: nuraygider@mu.edu.tr 

Yukarı Çık