Bölüm Hakkında

 İlk olarak 1993 yılında üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü adı altında Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi anabilim dallarını kapsayacak şekilde kurulan bölümümüz, 2003 yılında Arkeoloji Bölümü olarak ayrılmıştır. 1996 yılından günümüze dek lisansüstü eğitim verilmektedir. 2005-2006 eğitim yılı ile birlikte bölümümüz lisans eğitimi vermeye başlamıştır.

Ülkemizde eğitim veren Arkeoloji bölümleri, uluslararası alanda yabancı üniversiteler ve araştırmacılar ile rekabet eden ve yabancı dilde en çok yayın yapan bölümlerin başında gelmektedir. Sahip olduğumuz arkeolojik kalıntıların zenginliği bu rekabeti her zaman geliştirmek ve geleceğe taşımak için büyük bir potansiyeldir. Bunun bilincinde olan üniversite yönetimimiz bu gerekçeler doğrultusunda Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (KAUM) kurulmasına ve geliştirilmesine de olanak sağlamıştır. Bölümümüzde bugüne dek Karya Bölgesi'nin dip tarihini aydınlatabilmek ve bölge malzemesinin ciddi boyutlarda araştırılmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, 2004 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla Valiliği arasında imzalanan protokol gereği, Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen "Muğla'da Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasında Yaşanan Sorunlar: Kültürel ve Doğal Kaynak Yönetimi" adlı projesinin ön araştırması tamamlanarak kitap halinde yayınlanmıştır. Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi 2005 yılında yine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla Valiliği arasında imzalanan protokol kapsamında halen devam etmekte olan "Muğla Kültür Envanteri" projesini yürütmektedir. Bölümümüz öğretim elemanlarınca Pedasa, Daskyleion, Euromos ve Kerkenes ören yerlerinde kazı çalışmaları, Bodrum yarımadasında Pedasa, Aspat, Hydai, Kissebükü, Sedir Adası, Mobolla ve İdyma ören yerlerinde ve Ula ilçesi sınırlarındaki Thera yerleşiminde yüzey araştırmaları yapmaktadır. 

Vizyon

Uluslararası çağdaş arkeoloji standartlarında eğitim ve öğretim veren, teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilen, edindiği bilgileri kültürel mirası koruma ve insan yararına sürdürebilir hizmet etmede öncülük ederek katkı sağlayan bir bölüm olmaktır.

Misyon

Arkeolojinin evrensel temel bilgi, deneyim ve birikimlerine sahip, çağdaş teknoloji ve gelişmeleri mesleki anlamda insan, toplum ve kültürel miras alanlarında etkin olarak kullanarak katkı sağlayan arkeologlar yetiştirmektir.

Amaç

ÖA-1 Temel Arkeoloji bilgi birikimi kazandırmak (araştırma, eğitim-öğretim, değişim vb.).

ÖA-2 Arkeoloji materyalin korunması ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilmek.

ÖA-3 Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde insanlar yetiştirmek.

ÖA-4 Araştırma ve geliştirmeye önem vermek.

ÖA-5 Hayat boyu öğrenmenin bilincinde olmak.

ÖA-6 Arkeoloji bilincinin oluşturulması, kültürel ve arkeolojik zenginliğin korunmasına önem vermek.

ÖA-7 Dünya’daki paydaşları ile ortak ilişkiler kurmaktır.

Program Çıktıları (PÇ)

PÇ-1 Arkeoloji ile ilgili alanlarda yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanabilme becerisi.

PÇ-2 Arkeoloji alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisi.

PÇ-3 Arkeoloji ile ilgili bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çağdaş yöntemlerle çözme becerisi.

PÇ-4 Arkeoloji öğretim programlarında alan dışı en az iki adet ders almış olması.

PÇ-5 Arkeoloji alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PÇ-6 Arkeoloji alanına göre alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve /veya yorumlama beceresi.

PÇ-7 Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

PÇ-8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi.

PÇ-9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ-10 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.

PÇ-11 Arkeoloji alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarındaki etkileri (kültürel miras, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

 

Yüksek Lisans / Doktora Programları

Bölümümüzde tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır. Bölümümüze girecek olan yüksek lisans öğrencilerinden ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ) Doktora öğrencilerinden ise ALES sınavına ek olarak YDS (Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı) şartı aranmaktadır.


Mezunların Alacağı Unvanlar / İstihdam Alanları:

Programdan mezun olacakların istihdam edilebilecekleri yerler: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Koruma Kurulu Müdürlükleri, Devlet Müzeleri, Özel Müzeler, DÖSİM, vb. kurumlarda uzman, danışman ve üniversitelerde araştırmacı.

 

Öğretim Kadrosunun Anabilim Dalları, İlgi ve Çalışma Alanları

 

 Öğretim Elemanı

Anabilim Dalı

İlgi ve Çalışma Alanı

Prof. Dr. Adnan Diler

   Klasik Arkeoloji

  Yerleşim, Kült ve Tarım Arkeolojisi ve Alan Yönetimi

Prof. Dr. Kaan İren

Protohistorya ve Ön Asya Ark.

Batı ve Orta Anadolu Erken Demir Çağı Arkeolojisi

Doç. Dr. Abdulkadir Baran

Klasik Arkeoloji

  Arkeoloji ve Mimari

Doç. Dr. Bekir Özer

Klasik Arkeoloji

Geç Tunç ve Erken Demir Çağları Güneydoğu Ege ve Ege Arkeolojisi, Arkaik Dönem Materyal Kültürü

Doç. Dr. Hatice Ö. Özyurt

Klasik Arkeoloji

Geç Antik ve Bizans Dönemleri Sanatı Arkeolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Bulut

Klasik Arkeoloji

Erken Demir Çağı ve Arkaik Dönem Ege Arkeolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Güray Ünver

Klasik Arkeoloji

Eski Çağ Dili ve Kültürleri, Yunan - Latin Epigrafisi

  Dr. Öğr. Üyesi Özlem Vapur

Klasik Arkeoloji

Roma Dönemi Seramiği

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Çörtük

Klasik Arkeoloji

Hellenistik ve Roma Dönemleri Mimarisi, Nümizmatik

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gürbüzer

Klasik Arkeoloji

Hellenistik Dönem Mimarisi ve Seramiği

Dr. Öğr. Üyesi Cedric Bodet

Protohistorya ve Ön Asya Ark.

Neolitik Dönem

Dr. Öğr. Üyesi Abuzer Kızıl

Klasik Arkeoloji

Mezar Mimarisi

 

Akademik Personel
İdari Personel
İletişim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji Bölümü

 

Tel: 0 252 211 14 06 

Faks: 0 252 211 31 21

E-Posta: muglaarkeoloji@gmail.com

 

Bölüm Sekreteri: Celalettin Emre

Tel: 0 252 211 14 06 

E-Posta: celalettinemre@mu.edu.tr 

Yukarı Çık