Bölüm Hakkında

  İlk olarak 1993 yılında üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü adı altında Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi anabilim dallarını kapsayacak şekilde kurulan bölümümüz, 2003 yılında Arkeoloji Bölümü olarak ayrılmıştır. 1996 yılından günümüze dek lisansüstü eğitim verilmektedir. 2005-2006 eğitim yılı ile birlikte bölümümüz lisans eğitimi vermeye başlamıştır.

        Ülkemizde eğitim veren Arkeoloji bölümleri, uluslararası alanda yabancı üniversiteler ve araştırmacılar ile rekabet eden ve yabancı dilde en çok yayın yapan bölümlerin başında gelmektedir. Sahip olduğumuz arkeolojik kalıntıların zenginliği bu rekabeti her zaman geliştirmek ve geleceğe taşımak için büyük bir potansiyeldir. Bunun bilincinde olan üniversite yönetimimiz bu gerekçeler doğrultusunda Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (KAUM) kurulmasına ve geliştirilmesine de olanak sağlamıştır. Bölümümüzde bugüne dek Karya Bölgesi'nin dip tarihini aydınlatabilmek ve bölge malzemesinin ciddi boyutlarda araştırılmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, 2004 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla Valiliği arasında imzalanan protokol gereği, Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen "Muğla'da Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasında Yaşanan Sorunlar: Kültürel ve Doğal Kaynak Yönetimi" adlı projesinin ön araştırması tamamlanarak kitap halinde yayınlanmıştır. Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi 2005 yılında yine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla Valiliği arasında imzalanan protokol kapsamında halen devam etmekte olan "Muğla Kültür Envanteri" projesini yürütmektedir. Bölümümüz öğretim elemanlarınca Pedasa, Daskyleion, Euromos ve Kerkenes ören yerlerinde kazı çalışmaları, Bodrum yarımadasında Pedasa, Aspat, Hydai, Kissebükü, Sedir Adası, Mobolla ve İdyma ören yerlerinde ve Ula ilçesi sınırlarındaki Thera yerleşiminde yüzey araştırmaları yapmaktadır. 

            Amaç:

        Bölümümüz, lisans eğitimi ile birlikte öğrencilerimizi iyi bir arkeolog olarak yetiştirip onlara meslek kazandırırken, insanoğlunun binlerce yıllık serüveni içerisinde başta Anadolu olmak üzere Antik dönemde yaratmış olduğu uygarlıkları tüm kültürel öğeleri ile birlikte ele alıp, sanatsal ve düşünsel yaratılarını anlamlandırabilmeyi ve geçmiş ile günümüz arasındaki bağı neden-sonuç ilişkisi kapsamında analitik olarak yorumlamayı öğretmeyi amaçlamaktadır.

            Yüksek Lisans/Doktora İmkanı:

        Bölümümüzde tezli Yüksek Lisans ve Doktora programı bulunmaktadır. Bölümümüze girecek olan yüksek lisans öğrencilerinden ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ) Doktora öğrencilerinden ise ALES sınavına ek olarak YDS (Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı) şartı aranmaktadır.

            Mezunların Alacağı Unvanlar / İstihdam Alanları:

        Programdan mezun olacakların istihdam edilebilecekleri yerler: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Koruma Kurulu Müdürlükleri, Devlet Müzeleri, Özel Müzeler, DÖSİM vb. kurumlarda uzman, danışman ve üniversitelerde araştırmacı.

            Tavsiyeler:

        Arkeoloji bilimi çoğunlukla yabancı dilde yayınlanmış ve yayınlanmakta olan bilimsel yayınları takip etmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin uluslararası rekabet ortamı yaratabilmek ve iyi birer arkeolog olabilmeleri için en azından bir yabancı dili akıcı bir şekilde konuşabilmeleri gerekmektedir.
        Türkiye'deki tüm bilim alanlarında ve özellikle de Sosyal Bilimlerde olduğu gibi iş olanakları Arkeolojide de sınırlıdır. Öğrencilerimizin bu mücadeleye daha güçlü çıkabilmeleri için olabilecek en iyi özellikleri kendilerinde barındırmaları gerektiğini belirtmek gerekir. Birden fazla yabancı dil, ders notlarındaki başarı, kazı tecrübeleri ve bilgisayar kullanımı gibi konularda öğrencilerimizin başarısı doğrudan iş hayatlarını ve iş bulma olasılıklarını etkileyen unsurların başında gelmektedir.

Akademik Personel
İdari Personel
İletişim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi- Arkeoloji Bölümü

48000 Kötekli/MUGLA

Tel: 0 252 211 14 06 - 

Faks: 0 252 211 31 21

E-Posta: arkeoloji@gmail.com

Bölüm Sekreteri: Nuray GİDER

Tel: 0 252 211 14 06 

E-Posta: nuraygider@mu.edu.tr 

Yukarı Çık