Kopya Heykeltıraşlık Eserleri Müzesi


MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

KOPYA HEYKELTIRAŞLIK ESERLERİ MÜZESİ

Ülkemizin genç üniversitelerinden olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, doğal çevre ve kültürel değerlerle bütünleşmiş örnek bir yerleşke alanı oluşturma çabasında sanatsal ve kültürel alanların yapılanması konusuna önem vermektedir. Bu bağlamda bölgemizde iz bırakmış medeniyetler başta olmak üzere Üniversitemiz bünyesinde Antik Dünya’nın önemli eserlerinin kopyalarının sergileneceği bir “Kopya Heykeltıraşlık Eserleri Müzesi” oluşturulmasına karar verilmiş ve 2008 yılında projenin hayata geçirilmesi için öngörülen proje kapsamında çalışmalara başlanmıştır.

Mulaj; bir şeyin balmumu, alçı, v.b maddelerle kalıbını çıkarma işlemi olup mulaj müzeleri 18.yy’da Avrupa’da ortaya çıkmış, ardından dünyanın birçok ülkesine yayılmış ve  her geçen gün sayıları artmaktadır. Bugün baktığımız zaman özellikle Almanya, Amerika, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere, Norveç, Yunanistan gibi birçok önemli ülkede çok sayıda Mulaj Müzesi bulunmaktadır. Söz konusu müzelerin bulunduğu yerler ise şöyledir; 

Almanya (26 adet),  Amerika Birleşik Devletleri (22 adet), Arjantin, Avusturalya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Hollanda, Kanada, Küba, Şile, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, İrlanda, İtalya, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya ve Yunanistan.

Mulaj Müzeleri’nin önemli bir özelliği de genellikle arkeoloji bölümleri bünyesinde kurulmuş olmalarıdır. Bu müzelerde, arkeoloji bilimi açısından önemli olan orijinal eserlerin mulajları toplanmış ve arkeoloji bölümü öğrencileri ile arkeoloji dostlarının eğitimine hem de halkın ziyaretine sunulmuştur. Mulaj Müzeleri’nin işlevi şu şekilde özetlenebilir; çeşitli müzelerden seçilen orijinal eserlerin birebir mulajları, coğrafik, kültürel ve dönemsel özellikler göz önünde bulundurularak farklı seksiyonlarda müze içerisinde sergiye sunulurlar.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kopya Heykeltıraşlık Eserleri Müzesi’nde Mısır, Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Hellenistik ve Roma Dönemleri olmak üzere beş farklı bölüm ve bu dönemlerden eserler yer almaktadır. İlk salon Mısır Salonu olup, daha sonraki salonda Arkaik örnekler, sonra da sırasıyla Klasik, Hellenistik ve Roma örneklerinin sergilendiği salonlar yer alır. Bu kurgu ile çeşitli dönemlerden ve bölgelerden oluşan plastik eserler dizisi ortak bir merkezde toplanmaktadır. Plastik eğitimi veren öğretim üyeleri, derslerini bu merkezde gerçekleştirip, öğrencilerine her dönemin ve bölgenin özelliklerini, bu özelliklerin de en iyi gözlendiği eserleri yerinde göstererek anlatırlar. Ayrıca bu müzeler şehre gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin de öncelikli olarak gezdikleri yerlerin başında gelir. Münih veya Berlin gibi büyük şehirlerde, bu müzeler film çekimleri veya kokteyller için bile kiraya verilip, üniversiteye bir gelir teşkil ederler. Ülkemizde arkeoloji biliminin gelişmesinde ve yöre halkının arkeolojiye ve arkeolojik eserlere ilgisinin artmasında büyük bir rol oynayan bu müzeler tarihsel bilincin oluşmasında oldukça önemli bir yere sahiptir.

Müzemizdeki eserler İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Antalya Müzesi, Efes ve Manisa Müzeleri gibi müzelerdeki önemli eserlerin kopyalarıdır. Müzede yer alan bazı heykeltraşlık eserleri şöyledir; Büyük İskender, Byblos’tan Poseidon, Ephesia tipinde Hera, Apollon, Athena, Aphrodite, Marsyas, Marsyas ve İskit, Tralleis’ten Ephebos, Ephesos’tan Artemis, Nisyros’tan Mezar Steli, Nymphe, Nemesis, Zeus.

Müzemizde okul öncesi ve ilköğretim düzeyindeki öğrencilerle uygulamalı eğitimler yapılmakta, böylelikle “arkeoloji” sevgisi, eserlerimizin tanınması, müzelerimizin öneminin algılanması sağlanmaktadır. Estetik duyguların küçük yaşta çocuklarımıza kazandırılması da diğer bir unsurdur.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü’nün katkılarıyla sağlanan bu kültürel yapılanma, aynı zamanda müze bilincinin kazandırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bölge arkeolojisine ilginin artmasında da önemli bir yere sahip olan Kopya Heykeltıraşlık Eserleri  Müzeleri ne yazık ki bugüne kadar ihmal edilmiştir. Bu durumun arkeoloji bilimi açısından büyük bir eksiklik olduğu düşüncesinden yola çıkılarak elde edilen ilk ürünlerle 01 Aralık 2010 tarihinde müzemizin ilk tanıtımı gerçekleştirilmiş, 28 Eylül 2012 tarihinde de resmi olarak “Özel Müze” statüsü kazanmış ve Türkiye’nin ilk ve tek Kopya Heykeltıraşlık Eserleri Müzesi olmuştur. Proje hazırlanırken, Avrupa’daki Mulaj Müzeleri esas alınarak Avrupa standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Ayrıca, süreç içerisinde yurtdışına kaçırılan eserlerimizin birebir kopyaları getirilerek ülkemizin zenginliği ve bu zenginliğin korunması yolundaki bilincin geliştirilmesi konusunda farkındalık yaratılacaktır. 

Akademik Personel
İdari Personel
İletişim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji Bölümü

 

Tel: 0 252 211 14 06 

Faks: 0 252 211 31 21

E-Posta: muglaarkeoloji@gmail.com

 

Bölüm Sekreteri: Celalettin Emre

Tel: 0 252 211 14 06 

E-Posta: celalettinemre@mu.edu.tr 

Yukarı Çık