Hakkımızda

İlk olarak 1993 yılında üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü adı altında Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi anabilim dallarını kapsayacak şekilde Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli ve Prof. Dr. Nural Gündüzalp tarafından kurulan bölümümüz, 2003 yılında Arkeoloji Bölümü olarak ayrılmıştır. 1996 yılından günümüze dek lisansüstü eğitim verilmektedir. 2005-2006 eğitim yılı ile birlikte bölümümüz lisans eğitimi vermeye başlamıştır.

Ülkemizde eğitim veren Arkeoloji bölümleri, uluslararası alanda yabancı üniversiteler ve araştırmacılar ile rekabet eden ve yabancı dilde en çok yayın yapan bölümlerin başında gelmektedir. Sahip olduğumuz arkeolojik kalıntıların zenginliği bu rekabeti her zaman geliştirmek ve geleceğe taşımak için büyük bir potansiyeldir. Bunun bilincinde olan üniversite yönetimimiz bu gerekçeler doğrultusunda Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (KAUM) kurulmasına ve geliştirilmesine de olanak sağlamıştır. Bölümümüzde bugüne kadar Karia Bölgesi'nin dip tarihini aydınlatabilmek ve bölge malzemesinin ciddi boyutlarda araştırılmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, 2004 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla Valiliği arasında imzalanan protokol gereği, Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen "Muğla'da Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasında Yaşanan Sorunlar: Kültürel ve Doğal Kaynak Yönetimi" adlı projesinin ön araştırması tamamlanarak kitap halinde yayınlanmıştır. Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi 2005 yılında yine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla Valiliği arasında imzalanan protokol kapsamında halen devam etmekte olan "Muğla Kültür Envanteri" projesini yürütmektedir. Bölümümüz öğretim elemanlarınca Pedasa, Daskyleion, Euromos ve Kerkenes ören yerlerinde kazı çalışmaları, Bodrum yarımadasında Pedasa, Aspat, Hydai, Kissebükü, Sedir Adası, Mobolla ören yerlerinde, Rhodos Peraiası, Euromos çevresi, Pisye - Pladasa Koinonu, Amos Antik Kenti ve Çevresi, Karia Bölgesi Bizans Dönemi duvar resimleri yüzey araştırmaları gerçekleştirmektedir. 

Öğretim Kadrosunun Anabilim Dalları, İlgi ve Çalışma Alanları
 
Öğretim Elemanı Anabilim Dalı İlgi ve Çalışma Alanı
Prof. Dr. Adnan Diler
(Emekli)
Klasik Arkeoloji Yerleşim, Kült ve Tarım Arkeolojisi ve Alan Yönetimi
Prof. Dr. Kaan İren Klasik Arkeoloji Batı ve Orta Anadolu Erken Demir Çağı Arkeolojisi
Prof. Dr. Abdülkadir Baran Klasik Arkeoloji Arkeoloji ve Mimari
Doç. Dr. Bekir Özer Klasik Arkeoloji Geç Tunç Çağı ve Erken Demir Çağları Güneydoğu Ege ve Ege Arkeolojisi, Arkaik Dönem Materyal Kültürü
Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan Ortaçağ Arkeolojisi Geç Antik ve Bizans Dönemleri Sanatı Arkeolojisi
Doç. Dr. Hülya Bulut Klasik Arkeoloji Erken Demir Çağı ve Arkaik Dönem Ege Arkeolojisi
Doç. Dr. Ufuk Çörtük Klasik Arkeoloji Hellenistik ve Roma Dönemleri Mimarisi, Nümizmatik
Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer Klasik Arkeoloji Hellenistik Dönem Mimarisi ve Seramiği
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Vapur Klasik Arkeoloji Roma Dönemi Seramiği
Dr. Öğr. Üyesi Güray Ünver Klasik Arkeoloji Eski Çağ Dili ve Kültürleri, Yunan - Latin Epigrafisi
Dr. Öğr. Üyesi Cedric Bodet Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Neolitik Dönem
Dr. Öğr. Üyesi Polat Ulusoy Klasik Arkeoloji Arkaik Dönem Yerleşim Arkeolojisi, Ölü Gömme Gelenekleri, Anıtsal Mimarisi
Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Zeynep Yıldız Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Tunç Çağı Ticaret ve Yerleşim
Dr. Öğr. Üyesi Taylan Doğan Klasik Arkeoloji Hellenistik Dönem Mimarisi