Muğla İli Yüzey Araştırması

Muğla ili Adalar, Bodrum Yarımadası, Damlıboğaz, Sarıçay Ovası, Pilavtepe, Kissebükü, Kedreai (Sedir Adası) ve Anakarada Leleg Yerleşmeleri Yüzey Araştırması
 
Prof. Dr. Adnan DİLER
Uzman Dr. Şahin GÜMÜŞ
 
Karia bölgesinin zengin kültür mirasının tespit edilmesi, araştırılması, kayıt altına alınması ve korunması yönünde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi adına Prof. Dr. Adnan Diler başkanlığında bir ekip tarafından yürütülmektedir.
Yüzey araştırmalarının sürekliliği Bodrum Yarımadası’nda sürdürdüğümüz Leleg kültürünü ve onun izlerini araştırmaya yönelik çalışmalarımızın amacına ulaşması bakımından büyük önem taşımaktadır. Anadolu’nun Ege ve Akdeniz’e açılan güneybatı köşesinde yerleşik Karia Bölgesi, Anadolu, Adalar, Kıta Yunanistan arasında doğu ve batı kültürlerini buluşturan önemli coğrafi konumuyla Prehistorik dönemlerden başlayarak her dönemde çeşitli halkların yaşama ve gelişme alanı olmuştur. Araştırmamız Karia dip tarihine ait arkeolojik izlerin tespitine, antik kent planlarının çıkarılmasına, bölgenin erken dönemlerden itibaren yerleşim dokusunun araştırılmasına ve korunmasına yönelik disiplinler arası bir projedir. Kaçak kazıların ciddi boyuta ulaştığı yerleşimlerde tahribatın durdurulması ve ihtiyaç duyulan önlemlerin alınması için Valilik Makamı ve emniyet güçlerine gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.  Tarafımızdan tahribata açık araştırma bölgeleri için kutarma kazıları yapılmasına ve ayrıca tescilsiz alan, yapı ve anıt eserlerin korunma önlemlerinin alınmasına yönelik işlemler gerçekleştirilmektedir.


Asarlık - TermeraAspat (Strobilos)Çavuş AdasıKedrai (ada ve anakara)