Vizyon - Misyon

Vizyon

Uluslararası çağdaş arkeoloji standartlarında eğitim ve öğretim veren, teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilen, edindiği bilgileri kültürel mirası koruma ve insan yararına sürdürebilir hizmet etmede öncülük ederek katkı sağlayan bir bölüm olmaktır.

Misyon

Arkeolojinin evrensel temel bilgi, deneyim ve birikimlerine sahip, çağdaş teknoloji ve gelişmeleri mesleki anlamda insan, toplum ve kültürel miras alanlarında etkin olarak kullanarak katkı sağlayan arkeologlar yetiştirmektir.

Kalite Politikası

Bölümümüz eğitim-öğretim araştırma ve bunların çıktılarını topluma ve ülkemize ulaştırmada hedeflerine ulaşmak için, gereksinim duyulan organizasyon, sistem ve çalışmaları, başta insan kaynağı olmak üzere tüm kaynakları ve bunların yönetimini sürekli sağlamayı benimsemiştir.
 
Bu amaçlar doğrultusunda; Arkeoloji Bölümü
Eğitim-öğretimde programların sürekli iyileştirilmesi, mezun öğrencilerimizin istihdamı, bölgemiz ve ülkemiz için ortak akılda buluşma ve hedef odaklı olmayı ilke edinmiştir.

Amaç

ÖA-1 Temel Arkeoloji bilgi birikimi kazandırmak (araştırma, eğitim-öğretim, değişim vb.).
ÖA-2 Arkeoloji materyalin korunması ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilmek.
ÖA-3 Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde insanlar yetiştirmek.
ÖA-4 Araştırma ve geliştirmeye önem vermek.
ÖA-5 Hayat boyu öğrenmenin bilincinde olmak.
ÖA-6 Arkeoloji bilincinin oluşturulması, kültürel ve arkeolojik zenginliğin korunmasına önem vermek.
ÖA-7 Dünya’daki paydaşları ile ortak ilişkiler kurmaktır.

Pogram Çıktıları (PÇ)

PÇ-1 Arkeoloji ile ilgili alanlarda yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanabilme becerisi.
PÇ-2 Arkeoloji alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisi.
PÇ-3 Arkeoloji ile ilgili bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çağdaş yöntemlerle çözme becerisi.
PÇ-4 Arkeoloji öğretim programlarında alan dışı en az iki adet ders almış olması.
PÇ-5 Arkeoloji alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
PÇ-6 Arkeoloji alanına göre alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve /veya yorumlama beceresi.
PÇ-7 Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
PÇ-8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi.
PÇ-9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
PÇ-10 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
PÇ-11 Arkeoloji alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarındaki etkileri (kültürel miras, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
 
Yüksek Lisans / Doktora Programları

Bölümümüzde tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır. Bölümümüze girecek olan yüksek lisans öğrencilerinden ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Doktora öğrencilerinden ise ALES sınavına ek olarak YDS (Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı) şartı aranmaktadır.