Tamamlanan Projeler - TÜBİTAK, BAP, VD.

TÜBİTAK

107K234 no.lu proje. “Aspat (Strobilos) ve Territoriumunda Arkeolojik Park Yönetimi ve Antik Tarım Alanlarında Agro-Turizm Planlaması”. Prof. Dr. Adnan Diler. 2011.

109K363 No’lu “Pers Satraplık Merkezi Daskyleion'da Anadolu Pers Kültürü'nün Yönetimsel ve Dinsel Yapılarının ve Çevreleriyle İlişkilerinin Araştırılması” Projesi. Prof. Dr. Kaan İren. 2015 - 2017.

116K872 no’lu proje. “Damlıboğaz Ovası - Pilav Tepe'nin Arkeolojisi ve Paleocoğrafya - Jeoarkeoloji Araştırmaları”. Yönetici: Prof. Dr. Adnan Diler, Araştırmacılar: Prof. Dr. Ertuğ Öner, Dr. Öğr. Üyesi Doğukan Doğuş Yavaşlı, Uzm. Dr. Şahin Gümüş, Arş. Gör. Sevilay Zeynep Yıldız. 2017 – 2018.
 
BAP
 
11/59 no.lu “Kıta Yunanistan Örnekleri Işığında Myken Tholos Mezar Mimarisinin Gelişimi” başlıklı Yüksek Lisans Projesi. Yürütücü: Doç. Dr. Abdülkadir Baran, Araştırmacı: Araş. Gör. Nil Dirlik. 2011 – 2013.
 
11/67 no.lu “Muğla Doğanköy Dor Yapısı Belgeleme ve Yayın Projesi” Yürütücü: Doç. Dr. Abdülkadir Baran. 2011 – 2012.
 
12/17   no.lu “Pedasa Antik Kenti Demirçağ Buluntusu Seramiklerin Kil Analizi Yoluyla Değerlendirilmesi” Yürütücü: Prof. Dr. Adnan Diler – Araştırmacı: Manolya Palabıyık. 2012 - 2017.   
 
12/41 no.lu “Muğla, Ula, Okkataş Thera Antik Kenti Yerleşimi Kalıntılarının Belgelenmesi ve Kent Planı Oluşturulması Projesi” Yürütücü: Doç. Dr. Abdülkadir Baran. 2012.
 
13/22 no.lu “Pedasa Karakol Binası” başlıklı Yüksek Lisans Projesi. Yürütücü: Prof. Dr. Adnan Diler – Araştırmacı: Mazlum Çur.     
 
13/23 no.lu “Termera Nekropolisi Kalıntılarının Dökümantasyonu ve Araştırılması” başlıklı Yüksek Lisans Projesi. Yürütücü: Prof. Dr. Adnan Diler, Araştırmacı: N. Seda Eryılmaz. 2013 -2017.
 
13/49 no.lu “Muğla, Doğanköy Antik Yerleşimi Arkeojeofizik Yöntemlerle Araştırma Projesi” Yürütücü: Doç. Dr. Abdülkadir Baran. 2013 – 2014.
 
13/75 no.lu “Halikarnassos Maussolleion’da Çok Renklilik” başlıklı Yüksek Lisans Projesi. Yürütücü: Doç. Dr. Abdülkadir Baran, Araştırmacı: Gürol Aytepe. 2013 – 2015.
 
13/99 no.lu “Milas Müzesi Kurtarma Kazılarında Ortaya Çıkarılan Erken Demir Çağı Mezarları ve Buluntuları Belgeleme ve Yayın Çalışması” Yürütücü: Doç. Dr. Bekir Özer. 2013 – 2015.
 
15/002 no.lu “Muğla, Ula İlçe Çevresindeki Antik Yerleşimleri Araştırma ve Belgeleme Projesi” Yürütücü: Doç. Dr. Abdülkadir Baran, Araştırmacılar: Araş. Gör. Nil Dirlik, Araş. Gör. Sinan Paksoy. 2015.
 
15/104 no.lu “1962 – 1965 Yılları Arası Teos Antik Kenti Sondajlarında Gelen Erken Demir Çağı ve Arkaik Dönem Seramiklerinin Belgeleme ve Yayın Çalışması” Yürütücü: Dr. Öğr. Üy. Hülya Bulut, Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üy. Bekir Özer, Uzman Seval Konak Tarakçı, Meltem Aksakal, Samet Çözen. 2015 – 2017.
 
15/142 no.lu “Daskyleion İlk Çağ Kentinde Bulunan Kare Planlı Yapının Ortaya Çıkarılması ve Arkeolojik Olarak Araştırılması” başlıklı Araştırma Projesi. Yürütücü: Prof. Dr. Kaan İren. 2015-2017.
 
15/202 no.lu “Daskyleion Kazılarında Ele Geçen Seramikler Üzerinde Eski Yunanca Grafitti ve Dippinti Araştırmaları” Yürütücü: Dr. Öğr. Üy. Güray Ünver, Araştırmacı: Prof. Dr. Kaan İren. 2015 – 2018.
 
16/011 no.lu “İztuzu (Sal Caunitis) Antik Tuzlası ve Roma Çiftlik Evinin Yönetim Planının Hazırlanması” Yürütücü: Prof. Dr. Adnan Diler, Araştırmacı: Dr. Öğr. Üy. Öncü Başloğab Avşar, Arş. Gör. Gözde Adıgüzel, Araş. Gör. Sebahattin Küçük, Uzman Ayla Çetinkaya. 2016-2017.
 
16/012 no.lu “İztuzu Sahili ve Yakın Çevresindeki Kültür Varlıklarının Belgelenmesi” Yürütücü: Uzman Dr. Şahin Gümüş, Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üy. Ufuk Çörtük, Araş. Gör. Sevilay Zeynep Yıldız. 2016.
 
16/079 no.lu “Antik Çağ Karia Bölgesi Kaya Mezarlarında Ion ve Dor Düzeni Uygulamaları” başlıklı Yüksek Lisans Projesi. Yürütücü: Doç. Dr. Abdülkadir Baran, Araştırmacı: Özgür Kaya. 2016 – 2018.
 
16/115 no.lu “Aigai Antik Kenti’ndeki Kutsal Alanlar” Yürütücü: Dr. Öğr. Üy. Mehmet Gürbüzer, Araştırmacı: Dr. Asil Yaman. 2016 – 2017.
 
16/137 no.lu “Muğla’nın Fethiye ve Marmaris İlçelerinde Bulunan Bizans Dönemi Duvar Resimleri Üzerine Tespit ve Belgeleme Çalışmaları” Yürütücü: Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan, Araştırmacılar: Araş. Gör. Çiçek Atay, Murat Barış, Zafer Toprak. 2016 – 2017.
 
16/170 no.lu “Roma Dönemi’nde Karia Kentlerinde Dağıtımlar” başlıklı Yüksek Lisans Projesi. Yürütücü: Dr. Öğr. Üy. Güray Ünver. Araştırmacı: Esra Güler. 2016 – 2017.  
 
17/018 no.lu “Eryhrai Cennettepe Kırmızı Astarlı Seramikleri” Yürütücü: Dr. Öğr. Üy. Özlem Vapur. Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üy. Hatice Özyurt Özcan, Eylem Akyüz. 2017 – 2019.
 
17/095 no.lu “Daskyleion İlk Çağ Kentinden Ele Geçen Bir Grup Tunç Ok Ucunun Arkeolojik Olarak Araştırılması” başlıklı Hızlı Destek Projesi. Yürütücü: Prof. Dr. Kaan İren. 2016 - 2017.
 
17/206 no.lu “Daskyleion’da Ele Geçen Tunç Ok uçları için Veritabanı Oluşturulması” başlıklı Teşvik Projesi. Yürütücü: Prof. Dr. Kaan İren. 2017 – 2018.
 
17/261 no.lu “Daskyleion İlk Çağ Kenti Akropolisi'ndeki Lydia Dönemi Yapı Kompleksinin Araştırılması” başlıklı Araştırma Projesi. Yürütücü: Prof. Dr. Kaan İren. 2017 – 2019.
 

DİĞER
 
Muğla' da Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yasaların Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar: Kültürel Kaynak Yönetimi Ön Araştırması. Muğla Valiliği. 2002-2004. Prof. Dr. Adnan Diler
 
Damlıboğaz - Hydai ve Leleg Yarımadası Araştırmaları. Prof. Dr. Adnan Diler. 2002.
Bodrum Yarımadası’nda Leleg Uygarlığı’nın Merkezi Pedasa’da “Hobi Arkeolojisi ve Arkeoloji Parkı Projesi” Prof. Dr. Adnan Diler. 2002.
 
Antik Çağda Zeytinyağı ve Şarap İşlikleri Eski Çağ Tarım ve Endüstri Tarihini Araştıran Monografik Çalışma. Prof. Dr. Adnan Diler.
 
Muğla İli Kültür Envanteri Projesi. Muğla Valiliği - Muğla Üniversitesi. Prof. Dr. Adnan Diler. 2005.
 
Muğla İlinde Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescilli Yapıların Restorasyonlarında Taş, Ahşap ve Metal İşlerini Yapabilecek Sertifikalı Yapı Ustası Yetiştirme Eğitimi Projesi. Muğla Valiliği. Prof. Dr. Adnan Diler.
 
Ula Yöresinde Bağcılığın Geliştirilerek Yoksul Kesimin Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi. Muğla Valiliği. Prof. Dr. Adnan Diler.
 
Sedir Adası (Kedreai), SMAP III Avrupa Birliği Gökova Projesi, Muğla, 2009 (Preparation and Implementatipon of the Integrated Management Action Plan in Collabaration with Stakeholders for The Gökova Bay and Sedir Island within Gökova Special Protected Area. EU SMAP III Gökova Project 2006-2009)
 
Muğla Üniversitesi Mulaj Müzesi Projesi. Prof. Dr. Adnan Diler. 2008.
Siirt İli – Tillo (Aydınlar) Kültürel Miras ve İnanç Turizmi Projesi Yürütücülüğü. Prof. Dr. Adnan Diler. 2011.
 
Pedasa 2017 Projesi (2017/P.10032). AKMED-KU (Koç Üniversitesi – Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi.
 
Daskyleion İlk Çağ Kenti Pers Kulelerinin Çevresi ile Birlikte Kazılarak Araştırılması (2013). Türk Tarih Kurumu Kazı Desteği Projeleri. Yürütücü: Prof. Dr. Kaan İren.
 
2016 Yılı Pedasa Kazı, Restorasyon, Konservasyon ve Çevre Düzenleme Çalışmaları. Türk Tarih Kurumu Kazı Desteği Projeleri. Yürütücü: Prof. Dr. Adnan Diler.
 
2016 Yılı. Daskyleion Kazı, Koruma ve Onarım Çalışmaları. Türk Tarih Kurumu Kazı Desteği Projeleri. Yürütücü: Prof. Dr. Kaan İren.
 
2017 Yılı. Daskyleion Kazı, Koruma ve Onarım Çalışmaları. Türk Tarih Kurumu Kazı Desteği Projeleri. Yürütücü: Prof. Dr. Kaan İren.
 
2018 Yılı. Daskyleion Kazı, Koruma ve Onarım Çalışmaları. Türk Tarih Kurumu Kazı Desteği Projeleri. Yürütücü: Prof. Dr. Kaan İren.
 
Muğla Menteşe İlçesi, Pisye – Pladasa Koinonu Yüzey Araştırması Projesi (2017/P.1006). AKMED-KU (Koç Üniversitesi – Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi.
Muğla' da Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yasaların Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar: Kültürel Kaynak Yönetimi Ön Araştırması. Muğla Valiliği. 2002-2004. Prof. Dr. Adnan Diler
 
Damlıboğaz - Hydai ve Leleg Yarımadası Araştırmaları. Prof. Dr. Adnan Diler. 2002.
Bodrum Yarımadası’nda Leleg Uygarlığı’nın Merkezi Pedasa’da “Hobi Arkeolojisi ve Arkeoloji Parkı Projesi” Prof. Dr. Adnan Diler. 2002.
 
Antik Çağda Zeytinyağı ve Şarap İşlikleri Eski Çağ Tarım ve Endüstri Tarihini Araştıran Monografik Çalışma. Prof. Dr. Adnan Diler.
 
Muğla İli Kültür Envanteri Projesi. Muğla Valiliği - Muğla Üniversitesi. Prof. Dr. Adnan Diler. 2005.
 
Muğla İlinde Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescilli Yapıların Restorasyonlarında Taş, Ahşap ve Metal İşlerini Yapabilecek Sertifikalı Yapı Ustası Yetiştirme Eğitimi Projesi. Muğla Valiliği. Prof. Dr. Adnan Diler.
 
Ula Yöresinde Bağcılığın Geliştirilerek Yoksul Kesimin Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi. Muğla Valiliği. Prof. Dr. Adnan Diler.
 
Sedir Adası (Kedreai), SMAP III Avrupa Birliği Gökova Projesi, Muğla, 2009 (Preparation and Implementatipon of the Integrated Management Action Plan in Collabaration with Stakeholders for The Gökova Bay and Sedir Island within Gökova Special Protected Area. EU SMAP III Gökova Project 2006-2009)
 
Muğla Üniversitesi Mulaj Müzesi Projesi. Prof. Dr. Adnan Diler. 2008.
Siirt İli – Tillo (Aydınlar) Kültürel Miras ve İnanç Turizmi Projesi Yürütücülüğü. Prof. Dr. Adnan Diler. 2011.
 
Pedasa 2017 Projesi (2017/P.10032). AKMED-KU (Koç Üniversitesi – Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi.
 
Daskyleion İlk Çağ Kenti Pers Kulelerinin Çevresi ile Birlikte Kazılarak Araştırılması (2013). Türk Tarih Kurumu Kazı Desteği Projeleri. Yürütücü: Prof. Dr. Kaan İren.
 
2016 Yılı Pedasa Kazı, Restorasyon, Konservasyon ve Çevre Düzenleme Çalışmaları. Türk Tarih Kurumu Kazı Desteği Projeleri. Yürütücü: Prof. Dr. Adnan Diler.
 
2016 Yılı. Daskyleion Kazı, Koruma ve Onarım Çalışmaları. Türk Tarih Kurumu Kazı Desteği Projeleri. Yürütücü: Prof. Dr. Kaan İren.
 
2017 Yılı. Daskyleion Kazı, Koruma ve Onarım Çalışmaları. Türk Tarih Kurumu Kazı Desteği Projeleri. Yürütücü: Prof. Dr. Kaan İren.
 
2018 Yılı. Daskyleion Kazı, Koruma ve Onarım Çalışmaları. Türk Tarih Kurumu Kazı Desteği Projeleri. Yürütücü: Prof. Dr. Kaan İren.
 
Muğla Menteşe İlçesi, Pisye – Pladasa Koinonu Yüzey Araştırması Projesi (2017/P.1006). AKMED-KU (Koç Üniversitesi – Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi.