Tezler

LİSANS TEZLERİ
 
Abay, Ramazan. (2018). Bazilika ve Tarihi Gelişimi. Danışman: Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan.
Abaylı, Beyza. (2021). Batı Anadolu'daki Tiyatro Maskları. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Ufuk Çörtük
Abbasoğlu, Ali. (2012). Harpy Anıtı. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Hülya Bulut.
Afşin, Yurdanur. (2015). Erken Demir Çağı Vazoları Üzerinde Gemi Tasvirleri. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Hülya Bulut.
Ağır, Murat. (2013). Euromos Tiyatrosu. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Akbulut, Okan. (2010). Protogeometrik Dönemde Karia. Doç. Dr. Bekir Özer.
Akçay, Fikriye. (2018). Hekotomnid Sikkeleri. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Ufuk Çörtük.
Akduman, Yasemin. (2015). Roma Dönemi İkinci Stil Duvar Resimleri. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Özlem Vapur.
Aksak, P. (2010). Aydın Müzesinde Bulunan Bizans Dönemine Ait Bir Grup Mimari Plastik Eser. Danışman: Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan.
Aksoy, Ayşe Dilek. (2014). Karia Bölgesi Geometrik Dönem Kap Formları. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Hülya Bulut.
Aküzüm, Nurşah. (2011). Çeşme Müzesi'ndeki Ticari Amphoralar. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Akyol, Mesut. (2018). Kaunos Kenti Tiyatrosu Sahne Binası. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Akyüz, Erman. (2013). Arkaik ve Klasik Dönem Sanatında Herakles'in On İki Görevi. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Hülya Bulut.
Akyüz, Eylem. (2015). İtalya Sigillatalarının Batı Anadolu'daki Dağılımı. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Özlem Vapur.
Aliz, E. (2012). İzmir Tarih ve Sanat Mizesi'nde Bulunan Poseidon, Demeter ve Artemis'e Ait Yüksek Kabartma. Danışman: Doç. Dr. Bekir Özer.
Aras, Evrim. (2015). Phryg Basamaklı Kaya Altarları. Danışman: Doç. Dr. Abdülkadir Baran.
Arık, Gizem. (2014). Pergamon Zeus Sunağı Mimarisi ve Plastik Eserleri. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Atakişi, Ceren. (2013). Kızöldün (Ployksena) Lahdi. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Atlılar, Merve. (2018). Heykel Sanatında Aphrodite Tipleri. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Ufuk Çörtük.
Ay, Dursun. (2011). Vazo Resimleri Işığında Eski Yunanistan'da Spor ve Atletizm Müsabakaları. Danışman: Prof. Dr. Kaan İren.
Ay, Emine. (2015). Göreme Bölgesi Kaya Kilisesi Resimleri Üzerinde İsa’nın Mucizelerinin Dört İncil Yazarına Göre Anlatımı. Danışman: Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan.
Ayan, Sibel. (2012). Muğla Müzesi'nde Bulunan Stratonikeia Kökenli Heykeller. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Ayazgün, Emrah. (2013). İkonozma Dönemi. Danışman: Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan.
Aydemir, Deniz. (2019). Herodotos ve Strabon'un Gözünden İlk Çağ Heykeller. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Güray Ünver. 
Bal, Onur. (2019). Kaunos Sivil Bazilik. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Ufuk Çörtük.
Barış, Murat. (2012). Okkataş'taki Antik Kentin Batı Nekropolünde Bulunan Tonozlu Oda Mezarları. Danışman: Doç. Dr. Abdülkadir Baran.
Baş, Deniz. (2014). MÖ I. Bin'de Anadolu Kentleri Sur Duvarlarında Görülen " Glacis" Uygulamaları. Danışman: Doç. Dr. Abdülkadir Baran.
Baş, Harika. (2018). Vazo Resimleri Işığında Strigilis. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Bayraktaroğlu, Sude. (2018). Karia Bölgesi Mısır Tanrı Kültleri. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Ufuk Çörtük.
Bigiç, Semra. (2012). Fethiye Müzesi'ndeki Mezar Stelleri. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Bulut, Seçil. (2010). Bandırma Müzesinde Bulunan Bizans Dönemine Ait Bir Grup Mimari Plastik Eser. Danışman: Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan.
Büyükpancar, Hamide. (2013). Pedasa'da Bulunan Oturan Kadın Heykeller. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Hülya Bulut.
Canpolat, Merve. (2015). Antik Çağ'da Kadın ve Makyaj. Danışman: Doç. Dr. Abdülkadir Baran.
Coşkun, Mehmet. (2012). Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Bulunan Mitolojik Konulu Mozaikler. Danışman: Prof. Dr. Ayşe Aydın.
Çakıcı, Abdullah Buğra. (2018). Karia Bölgesi Dea Roma Tapınımı. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Ufuk Çörtük.
Çalışkan, Alper. (2014). Arkaik ve Klasik Dönemlerde Kandillerin Gelişimi. Danışman: Doç. Dr. Abdülkadir Baran.
Çapan, Vakkas. (2018). Antik Dönemde Kentleşme. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Ufuk Çörtük.
Çınar, Ozan. (2014). Başlangıcından İtibaren Metal Üretimi ve Çivilerin Gelişimi. Danışman: Doç. Dr. Abdülkadir Baran.
Çiftçi, Can. (2019). Pers ve Yunan Etkileşimlerr. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Ufuk Çörtük.
Çur, Mazlum. (2011). Pedasa Buluntusu Arkaik Dönem Kandilleri. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Derin, Özlem. (2016). Akhamenid Metal Kaseleri. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Hülya Bulut.
Derman, Ufuk. (2010). Tire Arkeoloji Müzesi'ndeki Bulunan Bizans Dönemine Ait Bir Grup Mimari Plastik Eser. Danışman: Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan.
Doğan, Fatma. (2014). İlk Çağ Boyunca Prokonnesos Mermeri. Danışman: Prof. Dr. Kaan İren.
Doster, Gönül. (2013). Milas Müzesi Roma Dönemi Yuvarlak Sunaklar. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Dönmez, Çağlar. (2010). Uşak Aktaş Köyü ve Çevresindeki Arkeolojik Veriler. Danışman: Doç. Dr. Abdülkadir Baran.
Duman, Turgay. (2011). Euromos Antik Kenti. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Duruk, Zahide Eylül. (2014). Antalya Müzesi'ndeki Bizans Mimari Parçaları. Danışman: Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan.
Erkan, Selim. (2013). Geç Hellas IIIC Dönemi Güneydoğu Ege Vazo Formları. Danışman: Doç. Dr. Bekir Özer.
Eroğlu, Burak. (2019). Anadolu Coğrafyasında Neolitik Dönem Sembolizmi: Çatalhöyük ve Göbeklitepe Örneği. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Cedric Bodet. 
Ertuğun, Ezgi. (2014). Kerch Vazoları. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Hülya Bulut.
Erzengin, Erhan. (2013). Eski Çağda Sanatın Değişik Dallarında İskender Betimleri. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Evgin, Erman. (2014). Pedasa Dış Duvar Önü Güney Nekropolü Sanduka Mezarları. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Eyüp, Özlem. (2011). Tatarlı Tümülüsü. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Göktunalı, Burak Tanıl. (2018). Antik Dönem Duvar Tipleri. Danışman: Doç. Dr. Abdülkadir Baran.
Güler, Bülent. (2012). Muğla Müzesi’ndeki Mezar Stelleri. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Güler, Esra. (2013). Euromos Antik Kenti’nde 2012 Yılında Ele Geçen Sikkeler. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Gümüştekin, Metin. (2013). Marmaris Müzesi Roma Dönemi Ticari Amphoraları. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Özlem Vapur.
Günday, Hasan E. (2012). Çağdaş Mimari Restorasyon Konservasyon Teknikleri Işığında Pedasa Akropolisindeki Uygulamaların Değerlendirilmesi. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Gündüz, Yılmaz. (2012). Hitit Dinsel İnanışlar ve Etkileşimleri. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Güner, Su. (2015). Columna Traiana. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Özlem Vapur.
İncesu, Melike. (2014). San Vitale Kilisesi Mimari Yapısı ve Duvar Süslemeleri. Danışman: Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan.
Hof, Adem. (2013). Antik Dönemde Exedra Yapıları. Danışman: Doç. Dr. Abdülkadir Baran.
Kabakçı, Harun. (2012). Pedasa Tarım Terasları. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Kağan, Özlem. (2013). Menteşeoğuları Beyliği. Danışman: Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan.
Kalak, Servet. (2014). Arkaik Dönem İonia Heykeltıraşlığında Kouroslar. Danışman: Doç. Dr. Bekir Özer.
Kara, Burak. (2014). Bodrum Yarımadası Antik Dönem Su Sistemleri. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Karaalp, Şafak. (2010). Muğla Müzesinde Bulunan Stratonikeia Yuvarlak Sunakları. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Karataş, Deniz Utku. (2016). Burgaz Kâseleri. Danışman: Doç. Dr. Bekir Özer.
Kaya, Mehmet. (2018). Kemer, Tonoz ve Kubbe Mimarisi. Danışman: Doç. Dr. Abdülkadir Baran.
Kazan, Selver. (2019). Strabon'un Gözünden Küçük Asya Kültleri. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Güray Ünver. 
Keleş, Meryem. (2014). Kariye Camii. Danışman: Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan.
Kıcır, Ahmet. (2012). Arkeoloji ve Antropoloji Bilimleri Yönünden Çömleğin İşlevi ve İnceleme Teknikleri. Danışman: Prof. Dr. Kaan İren.
Kılıç, Cem. (2012). Stratonikeia Gymnasionu. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Kırkbaş, Ceren. (2019). Perikles İnşa Programı. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Ufuk Çörtük.
Koç, Efkan. (2019). Anadolu'da Izgara Planının Kökeni ve Gelişimi. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Mehmet Gürbüzer. 
Komit, Gülfiye. (2013). Persepolis, Apadana Yapısındaki Anadolulu Kabartmalar. Danışman: Prof. Dr. Kaan İren.
Köksoy, Sevil. (2012). Muğla Müzesi'nden Bir Grup Bizans Sikkesi. Danışman: Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan.
Kuş, Sedat. (2015). Anadolu'daki Roma Lejyonları. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Özlem Vapur.
Lafçı, Gözde. (2018). Euromos Metal Buluntuları (2013 – 2017). Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Mandacı, Emre. (2019). Daskyleion İlk Çağ Kenti'nde Ele Geçen ve Bandırma Müzesi'nde Korunan Elektron ve Gümüş Sikkeler. Danışman: Prof. Dr. Kaan İren.
Melekoğlu, Oktay. (2015). Roma Dönemi Mimari Gelişim Süreci ve Batı Anadolu Kentlerinden Örnekler. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Olçaş, Gamze. (2013). Fethiye Müzesi Roma Dönemi Ticari Amphoralar. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Özlem Vapur.
Öngören, Zehra. (2012). İzmir Arkeoloji Müzesi'nde Bulunan Doğu Roma (Bizans) Dönemi Taş Eserleri. Danışman: Prof. Dr. Ayşe Aydın.
Özcan, Yeliz. (2014). Hellenistik ve Roma Dönemi Kandil Gelişimi. Danışman: Doç. Dr. Abdülkadir Baran.
Özkan, Müge. (2015). Roma Çağına Değin Kilikya Kıyılarında Korsan Faaliyetleri. Doç. Dr. Abdülkadir Baran.
Özkarslı, İrem. (2013). Antik Dönem Tiyatrolarında Kapasite Hesaplama Yöntemleri. Danışman: Doç. Dr. Abdülkadir Baran.
Öztemür, F. (2013). Satın Alma Yolu İle Muğla Müzesine Kazandırılmış Bir Grup Eser. Danışman: Doç. Dr. Bekir Özer.
Polat, Süleyman. (2013). Nereidler Anıtı'nın Mimari ve Plastik Yönden İncelenmesi. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Putgül, Gülşah. (2014). Euromos Antik Kenti Agorası Restitüsyon Önerisi. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Rençber, İlker. (2010). Karia Bölgesi’nin Hellenistik Dönem Tarihi. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Sakın, Betül. (2015). Persepolis Mimarisi. Danışman: Prof. Dr. Kaan İren.
Sarıca, Ömer F. (2019). Etrüsk Kültürünün Roma Sanatına Etkileri. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Mehmet Gürbüzer.
Sıkar, Selim. (2011). Muğla Müzesi’nde Yer Alan Gladyatör Stelleri. Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Sürmeneli, Tuğçe. (2014). Arkaik Dönemde Batı Anadolu'da Ele Geçen Takılar. Danışman: Prof. Dr. Kaan İren.
Şahin, Meral (2015). Arkeolojik Bakış Açısı ile Halikarnas Balıkçısı. Danışman: Prof. Dr. Kaan İren.
Şeker, Mutlu (2021). 12 Olympos Tanrı ve Tanrıçaların Sembolleri. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Ufuk Çörtük.
Şen, Tuğba (2015). Roma İmparatoriçeleri ve Portreleri. Danışman: Doç. Dr. Abdülkadir Baran.
Şenocak, Ebru. (2017). Karia Bölgesi Kaya Mezarları. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Ufuk Çörtük.
Tanç, Kader. (2017). Anadolu’da Yerleşik Hayata Geçiş ve Neolitik Dönem Toplum Yapısı: Çatalhöyük Örneği. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Cedric Bodet.
Tokaç, Esra. (2014). Phrygia ve Lydia Tümülüslerinin Gelişimleri ve Mimari Unsurları. Danışman: Doç. Dr. Abdülkadir Baran.
Topçu, Mustafa. (2014). Muğla Arkeoloji Müzesi'nde Bulunan Derebağ Köyü Kurtarma Kazısında Ele Geçen Bir Grup Kandil. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Özlem Vapur.
Toprak, Bilker Zafer. (2014). M.S 720-842 Arası İkonoklazma Dönemi Tarihi ve Sanatı. Danışman: Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan.
Tosun, Murat. (2011). Karia, Aphrodisias, Aphrodite Tapınağı ve Mimari Gelişimi. Danışman: Prof. Dr. Ayşe Aydın.
Tüylüoğlu, Duygu. (2011). Vazo Resimleri Işığında Arkaik Ve Klasik Çağ Yunan Toplumunda Ölüm Kavramı. Danışman: Prof. Dr. Kaan İren.
Uçar, Kadir. (2012). Bodrum Su altı Arkeoloji Müzesindeki Ahşap İkonalar. Danışman: Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan.
Üner, Esra. (2010). Milas Tütüncüler Caddesi Mezar Grubu. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Yanık, Fulya. (2014). Hellenistik Dönem Kandilleri. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Özlem Vapur.
Yılmaz, Gözde. (2015). Etrüsk Sanatının Roma Sanatına Etkisi. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Zengin, Genco. (2013). Antik Yunan Sosyal Yaşamında Hetariralar. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Özlem Vapur.
 
LİSANS SEMİNERLERİ
 
Bayraktar, Özge. (2015). Arkaik Dönem Sur Duvarları. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Bostancı, Handenur. (2015). Perinthos Antik Kenti Bazilikasına Ait Bizans Dönemi Mimari Plastik Buluntularından Maryem Rölyefinin Ambon Parçasının İncelenmesi. Danışman: Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan.
Dağıştan, Kayhan. (2015). Antoninler Dönemi Portreciliği. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Özlem Vapur.
Demir, Serdar. (2015). Ege Bölgesi Tunç Çağı Sosyo-Ekonomik Yapı. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Cedric Bodet.
Dinç, Yavuz. (2013). İkonolazma Dönemine Kadar Bizans Tarihine Genel Bir Bakış. Danışman: Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan.
Dinç, Yavuz. (2013). Justunian Dönemi Kostantinopolis Yapıları. Danışman: Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan.
Erçek, Asiye. (2015). Likya Lahitleri. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Özlem Vapur.
Erçek, Asiye. (2015). Urartu Kaya Mezarları ve Ölü Gömme Gelenekleri. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Gülbahar, Zülküf. (2013). Marmaris Ulu Cami Mimari ve Plastik Süslemeleri. Danışman: Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan.
Koyun, Gülsüm. (2019). Roma'da Savaş Aletleri. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Mehmet Gürbüzer.
Melekoğlu, Oktay. (2014). Osmanlı Beylikleri Dönemi Hamamları ve Stratonikeia Antik Osmanlı Hamamı. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Özdemir, Mehmet Ayhan. (2014). Lydion. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Özdemir, Mehmet Ayhan. (2015). Uluburun Batığı. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Özer, Başak. (2015). Mezar Mimarisi Tapınak Cephesi. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Salman, Canan. (2016). Bizans Sanatında Dokuma. Danışman: Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan.
Uysal, Tolga (2014). Keramos Antik Kenti Bibliyografyası. Danışman: Doç. Dr. Bekir Özer.
Yazıcıoğlu, Aleyna. (2015). Tümülüs Mezar Tipi ve Genel Özellikleri. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
 
YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
 
Adıgüzel, Aysun. (2015). Keramos Sunakları. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl. 
Adıgüzel, Gözde. (2013). Karia Bölgesi Buluntusu Athena Yontuları. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Aksakal Otay, Meltem. (2019). 2011-2016 YKEÜTAL Kurtarma Kazıları Belentepe Mevkii Erken Tunç Çağı Mezarları. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Hülya Bulut.
Akyüz, Eylem. (2019).Erythrai Cennettepe Roma ve Erken Bizans Dönemi Kandilleri. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Özlem Vapur.
Alpdoğan Kasar, Özgün. (2010). Pedasa Buluntusu Pişmiş Toprak Figürinler. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Atay, Çiçek. (2012). Arkaik ve Klasik Dönemde Phryg, Lydia ve Pers Ahşap Günlük Kullanım Eşyaları. Danışman: Prof. Dr. Kaan İren.
Aytepe, Gürol. (2019). Halikarnassos Maussoleion’unda Çokrenklilik. Danışman: Doç. Dr. Abdükaldir Baran.
Baraç, Hakan. (2001). Milas ve Kuzeybatısı Arkeolojik Malzemesinin Yüzey Çalışması ile İncelenmesi. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Çimen, Levent. (2004). Halikarnassos Yarımadası Şehir Surları. Danışman: Prof. Dr. Kaan İren.
Çörtük, Ufuk. (2004). Kuzey Karia Akçay Vadisi ve Çevresinin Arkeolojik Araştırması. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Çözen, Samet. (2019). Doğu Ege Buluntusu Arkaik Dönem Fayansları. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Hülya Bulut.
Çur, Mazlum. (2014). Pedasa Karakol Binası. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Dirlik, Nil. (2013). M.Ö. II. Bin Tholos Mezar Mimarisinin Gelişimi. Danışman: Doç. Dr. Abdülkadir Baran.
Doğan, Taylan. (2012). Antandros Nekropolisi'nde Ele Geçen Strigilis Buluntuları. Danışman: Prof. Dr. Kaan İren.
Elmas, Melike. (2009). Kaunos’tan İki Heykel Başı. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Eryılmaz Necmiye Seda. (2019). Termera Nekropolisi Seramik Buluntuları. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Gök, Ali. (2007). Urartu Krallığının Ekonomik Yapısı. Danışman: Prof. Dr. Kaan İren.
Güler, Esra. (2017). Roma Dönemi'nde Karia Kentlerinde Dağıtımlar. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Güray Ünver. 
Gülseven, Esra. (2002). Milas Müzesi Eski Tunç Çağı Kapları. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Gümüş, Mehmet. (2006). İdyma'daki Hellenestik Dönem Oda Mezarı. Danışman: Prof. Dr. Kaan İren.
Gümüş, Şahin. (2003). Marmaris, Turgut Piramidal Mezarı. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Güner, Evrim. (2004). Gelibolu Vadisi ve Çevresinin Arkeolojik Araştırması. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Halat, Suat. (2004). Mersin ve Çevresindeki Antik Çağ Zeytin ve Üzüm Presleri. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Hekim, Hatice Aslı. (2010). İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki Pitane Pişmiş toprak Figürünler. Danışman: Prof. Dr. Ayşe Aydın.
Kart, Erkan. (2008). Anadolu'da İsis ve Sarapis Kültü ve bunun Kaunos'ta İzleri. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Kendirci, Recep. (2013). Filistin Çevresinde Ele Geçen Aiol Stil Başlıkları. Danışman: Doç. Dr. Abdülkadir Baran.
Kork, Elif S. (2006). Arkeolojık Araştırmalarda Kültürel Mirasın Belgelenmesi ve İzlenmesi Sürecinde "Fotogrametri"nin Uygulama Alanları. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Köroğlu, Şükran (2019). Alazeytin Kalesi ve Pedasa Antik Kentinde Ele Geçen Bronz Kalkanlar ve Koruma-Onarım Uygulamaları. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Kuş, Sedat. (2019). Afrika Kırmızı Astarlı Seramiklerinin Batı Anadolu'daki Dağılımı. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Özlem Vapur. 
Küçük, Emine. (2001). Bodrum - Yalıkavak ve Çevresi Arkeolojik Malzemesinin Yüzey Çalışması ile İncelenmesi. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Littlefield, Tuba ekmekçi. (2015). Antik Dönem Batıkları Işığında Yapı Elemanı Taşımacılığı. Danışman: Doç. Dr. Abdülkadir Baran.
Oybak, Gülsüm. (2005). Muğla'nın Karya Bölgesi Sınırları İçindeki Yörelerde Eski Çağlarda ve Günümüzde Zeytinyağı Üretiminin Ekonomik ve Sosyo-kültürel Boyutu ile İncelenmesi. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Özcan, Ertan. (2008). Tarsus (Tarsos) Sikkelerindeki Mimari Yapılar ve Anıtlar. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Özhan, Selda. (2005). Karya`da Çift Ağızlı Balta Kültü. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Putgül Kaçar, Gülşah. (2019). Uzunyuva Hekatemnos Kutsal Alanı'nda Bulunan Roma Villası. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Abuzer Kızıl.
Sevinç, Berna. (2001). Milas Camilerindeki Milas Halıları. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Şahin, Esma Esra. (2007). Bodrum Yarımadası'nda Topalan Tepesi ve Kemer Mevkii’ndeki Kaya Mezarları. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl. 
Taşdemir, Aras. (2016). Kybele Kültü’nün Geçmişten Günümüze Çağdaş Sanata Yansıması. Danışman: Prof. Dr. Enis Timuçin Tan.
Tosun, Murat. (2014). Fethiye Müzesi'ndeki Atlı Tasvirli Adak Stelleri. Danışman: Prof. Dr. Ayşe Aydın.
Türkoğlu, Sinem. (2008). Damlıboğaz II no'lu Mezarın Seramik Buluntuları. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
Tüylüoğlu, Duygu. (2015). Mylasa'dan Bir Antik Çağ Seramik Atölyesinin (?) Ticari Amphora Buluntuları. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Uygur, Ozan. (2017). Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Bizans Sikkesi. Danışman: Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan.
Uzun, Volkan. (2002). Hacılar Kapları Üzerindeki Motiflerin Anadolu Kilim Bezemelerine Etkileri. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Neşe Kırdemir.
Ünal, Mehmet. (2001). Milas`ın Güneyindeki (Mylasa, Keramos, Theingela ve Damloboğaz arası) Yerleşimler. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Abuzer Kızıl.
Yaman, Asil. (2012). Aigia Bouleuterion'nundan Ele Geçen Figürlü Bir Stel. Danışman: Prof. Dr. Ayşe Aydın.
Yılmaz, Anıl. (1999). Pazırık Kurganlarında Bulunmuş At Koşum Takımları Üzerindeki Hayvan Mücadele Sahneleri. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.
 
DOKTORA TEZLERİ
 
Dirlik, Nil. (2020). Myken Tholos Mezar Anıtları Tipolojisi ve Mimari Gelişimi. Danışman: Abdülkadir Baran.
Paksoy, Sinan. (2019). Antik Dönemde 'Geländemauer" (Hattı Bala) Tipi Kent Surlarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi. Danışman: Doç. Dr. Abdülkadir Baran.
Ulusoy, Polat. (2019). Klazomenai Asty’sünde Yerleşim Düzenleri ve Değişimleri: Politik, Sosyal ve Çevresel Faktörler. Danışman: Doç. Dr. Bekir Özer.
Yaman, Asil. (2018). Arykanda Geç Antik Dönem Mahallesi Seramikleri. Danışman: Dr. Öğr. Üy. Özlem Vapur.  
Yıldız, Sevilay Zeynep. (2019). Arkeolojik Veriler Işığında Geç Tunç Çağı'nda Güneybatı Anadolu'nun Kültürel Gelişimi. Danışman: Prof. Dr. Adnan Diler.