Akademik Personel

Adnan DİLER
Prof.Dr.
Bölüm Başkanı
Kaan İREN
Prof.Dr.
Abdülkadir BARAN
Doç.Dr.
Bekir ÖZER
Doç.Dr.
Bölüm Başkan Yard.
Hatice ÖZYURT ÖZCAN
Doç.Dr.
Hülya BULUT
Doç.Dr.
Abuzer KIZIL
Doç.Dr.
Güray ÜNVER
Doktor Öğretim Üyesi
Özlem VAPUR
Doktor Öğretim Üyesi
ovapur@yahoo.com
Ufuk ÇÖRTÜK
Doktor Öğretim Üyesi
Mehmet GÜRBÜZER
Doktor Öğretim Üyesi
Cedric BODET
Doktor Öğretim Üyesi
Şahin GÜMÜŞ
Uzman Dr.
Polat ULUSOY
Araş.Gör.Dr.
Sevilay Zeynep YILDIZ
Araş.Gör.Dr.
Taylan DOĞAN
Araş.Gör.Dr.
Çiçek KARAÖZ
Araştırma Görevlisi
Özgün KASAR
Uzman
>