YKEÜTAŞ Kurtarma Kazıları

Milas Müze Müdürlüğü

Doç. Dr. Bekir Özer ve Doç. Dr. Hülya Bulut
(Bilimsel Danışmanlar)


Muğla İli, Milas İlçesi Çakıralan Köyü güneyindeki kömür havzasında 2006 yılı Aralık ayı sonlarında Hellenistik döneme ait bir oda mezarın bulunması ile başlayan kurtarma kazıları halen Çakıralan ve Hüsamlar köy sınırlarında kalan alanlarda devam etmektedir. Milas Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları YKEÜTAŞ işletmeleri tarafından desteklenmektedir. Zengin kömür rezervlerinin bulunduğu oldukça geniş bir bölgeyi kapsayan alanda, MÖ 3. binden günümüze kadar uzanan arkeolojik veriler ortaya çıkarılmıştır.
 
Keramos antik kenti kırsalında yer alan birbirine yYakın konumdaki tepelerde yerleşik İlk Tunç Çağı yerleşim ve mezarlıkları, Erken Demir Çağı nekropolleri, Geometrik, Arkaik, Klasik, Hellenistik ve Doğu Roma dönemlerine ait konut, işlik ve nekropollerde kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çok geniş alanlarda gerçekleştirilen sondaj kazıları sonucu ortaya çıkarılan bu veriler bölgenin tüm dönemler boyunca yoğun olarak yerleşildiğini göstermiştir. Mezar ve konutlarda ele geçen buluntular Karia Bölgesi’nin materyal kültürünü oluşturan bileşenlerin neler olduğunu göstermesinin yanı sıra bölgenin Anadolu ve Akdeniz kültürleriyle olan ilişkilerini de aydınlatır niteliktedir.
 
 
ÖREN ARKEOPARK
 
Kömür havzasında gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan mimari yapılar ve mezarlardan bölge kültürüne dönük önemli bilgi oluşturan ve gelecek kuşakların da bu bilgilerden yararlanması amacıyla önemli görülenler Keramos/Ören’de yer alan Arkeopark alanına taşınmakta ve yeniden kurulumları yapılmaktadır. Arkeopark alanı arkeoloji ve kültür okullarının gerçekleştirildiği, uygulamalı arkeoloji çalışmalarının yapıldığı bir alan olarak planlanmıştır. Projenin tamamlanmasından sonra burası, bölge arkeolojik verilerinin bir özetini görme şansı verecek ve gerek arkeoloji öğrencileri gerekse meraklılar için önemli bir uğrak noktası olacaktır.